تبلیغات
عزیزانی كه تصویر متحركی از باران دارن مثله تصویر زیر میتونن از طریق ایمیل یا گذاشتن

 آدرس اینترنتی تصویر در قسمت نظرات برای ما بفرستن تا در قسمت صفحات جانبی به نام

تصاویر متحرك باران نمایش داده بشه